ایران
بوشهر
09164670227
077376350529
info@xdlhost.com

تیم ما نوع1

جان روسو

جان روسو

توسعه دهنده وب

سوزا عرمان

سوزا عرمان

طراح وب

دیوید اندرسون

دیوید اندرسون

مدیر بازاریابی

دیوید اندرسون

دیوید اندرسون

مدیر بازاریابی


تیم ما نوع2

جان روسو

جان روسو

توسعه دهنده وب

سوزا عرمان

سوزا عرمان

طراح وب

دیوید اندرسون

دیوید اندرسون

مدیر بازاریابی

دیوید اندرسون

دیوید اندرسون

مدیر بازاریابی


تیم ما نوع3

سارا اسمیت

سارا اسمیت

کارگردان, تبلیغات

سارا اسمیت

سارا اسمیت

هدایت کننده

دیوید روسو

دیوید روسو

توسعه دهنده, هدایت کننده

دیوید روسو

دیوید روسو

کارگردان, تبلیغات

ماریا کوپر

ماریا کوپر

کارگردان, اطلاعات

ماریا کوپر

ماریا کوپر

توسعه دهنده


تیم ما نوع4

تام فورد

تام فورد

مدیر پشتیبانی

سارا پترسون

سارا پترسون

امنیت شبکه

دیوید اندرسون

دیوید اندرسون

مدیر فروش


تیم ما نوع5

جان اسمیت

جان اسمیت

آنالیز سئو
تد نورتون

تد نورتون

استراتژیست دیجیتالی
تونی اسکات

تونی اسکات

طراح
جان تراویس

جان تراویس

توسعه دهنده
نیها درایر

نیها درایر

بازاریاب
دیوید براون

دیوید براون

مدیر